Seuraava H.A.R.R.T – Harjoituspäivä 19.8.2017

Seuraava HARRT - I, II ja III tason kurssit käyneiden yhteinen harjoituspäivä järjestetään 19.8 lauantaina klo. 10 - 16, paikka ja aihe ovat vielä avoimia. Käytännön harjoittelupainotteisia päiviä ovat tervetulleet viettämään kaikki hyväksytysti kurssinsa suorittaneet. Harjoituspäivän paikka ja päivän aihe ilmoitetaan myöhemmin.