Kurssit

HARRT Rope Rescue Academy

Kurssit ja koulutukset

H.A.R.R.T High Adventure Rope Rescue Technician -training - vuodesta 2010!

Tarjoamme markkinoimiemme tuotteiden käytönopastusta asiakkaille, H.A.R.R.T - köysipelastaja, ja Köysipelastajille kohdennettuja erikoiskoulutuksia, KPT-koulutuksia, sekä teollisuuteen suunnattua pelastusvinssikoulutusta erillisinä kurssikokonaisuuksina.

H.A.R.R.T - I, KPT ja on tarkoitettu kaikille korkeanpaikan työskentelystä kiinnostuneille ja putoamissuojaimien kanssa työskenteleville. HARRT I- kurssi, sekä räätälöidyt KPT-kurssit antavat hyvät valmiudet toimia turvallisesti putoamisvaarallisella alueella, sekä valmiudet köysien kanssa tapahtuvaan työskentelyyn.

I - tason kurssi voidaan suorittaa myös näyttönä, jos henkilöllä on aiempaa koulutusta tai riittävästi kokemusta köysityöskentelystä.

H.A.R.R.T -  II ja III Köysipelastajakurssit on tarkoitettu köysillä tapahtuvaa pelastamista suorittavien pelastusryhmien henkilöstölle. Koulutukset voidaan muokata kurssilaisten toimintaympäristöön soveltuviksi. II-, ja III-tason kursseille osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut H.A.R.R.T - I tason kurssin osallistumalla koulutuspäivään, tai suorittamalla erikseen sovittavan "näyttökokeen" hyväksytysti.

HARRT-kouluttajakoulutukset I- ja II on tarkoitettu köysipelastustoimintaa kouluttavien henkilöiden tarpeisiin ja tuottamaan uusia kouluttajia HARRT- toimintaympäristöön.

PVAT-HARRT Köysipelastajakurssi II on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet Pelastusopiston kurssirungon mukaisia koulutuksia ja omaavat PVAT 2 tai 3 -tason hyväksynnän.

HARRT-Multipod-kurssi on multipodien, erityisesti Arizona Vortexin ja pelastuskäyttöön suunniteltujen kolmijalkojen turvalliseen käyttöön tähtäävä kurssi, jonka tarkoituksena on opettaa köysipelastustoiminannan perusteet hallitseville köysipelastajille multipodin, sekä kolmijalan käyttäminen osana köysipelastusjärjestelmiä.

Pelastusvinssikoulutus on tarkoitettu hätäpoistumis- tai pelastautumistilanteisiin korkeista rakennuksista, nostureista, työtasoilta tai rakennustelineiltä. Lisäksi pelastusvinssikoulutus antaa hyvät valmiudet toteuttaa harjoitus-, KPT ja köysipelastustoimintaan liittyvien tilanteiden pelastussuunnittelua ja hätäevakuointi tekniikoita.

Koulutuskokonaisuuksia on mahdollista myös "räätälöidä" asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi.

Koulutuksia tarjotaan erillisinä osaamiskokonaisuuksina, tai laajempina koulutuspaketteina.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

H.A.R.R.T - Köysipelastaja kurssit ja koulutukset 2023!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla tai puhelimitse!

H.A.R.R.T I-tason kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 4 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 8h.

Näyttötilaisuuksien ( I-taso ) osallistuja määrä on sovittavissa erikseen. Ohjeet näyttötilaisuudessa vaadittavista varusteista ja vaadittavista taidoista annetaan erikseen ilmoittautumisen yhteydessä.

H.A.R.R.T II-tason kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 40h.

**H.A.R.R.T II-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu I-tason kurssi tai näyttökoe.

PVAT-HARRT II-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu pelastustoimen kurssijärjestelmän mukainen PVAT 2 tai 3-tason koulutus. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 24h ja se täydentää PVAT-koulutuksen käyneen henkilön osaamisen vastaamaan HARRT-II Köysipelastajakurssin tasoa.

H.A.R.R.T III-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu II - tason kurssi, sekä omatoimista harjoittelua. Kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 40h.

III - tason kurssille hakevilta vaaditaan riittävästi I-, ja II-tason kurssien sisältöihin perustuvaa omatoimista harjoittelua. Harjoittelu dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan, joka luovutetaan II-tason hyväksytysti suorittaneille kurssin jälkeen. Harjoituspäiväkirja luovutetaan III-kurssille haettaessa High Adventuren käyttöön erillisen ohjeen mukaisesti. Päätös kurssille valitsemisesta tehdään harjoituspäiväkirjan riittävän suoritus- ja harjoittelunäytön, sekä HARRT-kurssien kouluttajien tekemän arvioinnin perusteella. HARRT-III kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö saa käyttää HARRT-Köysipelastaja nimikettä.

H.A.R.R.T -Kouluttajataso I

HARRT-III kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea kouluttajakoulutukseen. I-tason kouluttajakoulutus suoritetaan HARRT-II kurssien yhteydessä ja siinä keskitytään ryhmän johtamiseen ja köysipelastustoiminnan turvallisuuden arviointiin, varmistamiseen ja valvontaan. Koulutus on osallistujalle maksutonta*. Koulutukseen otetaan 1-2hlöä valintojen HARRT-kurssien pääkouluttajien suorittamien valintojen ja aiemman kurssimenestyksen perusteella. Koulutuksen kesto on 50h ja lisäksi vaaditaan omatoimista harjoittelua ja kurssin aikaisiin harjoituksiin valmistautumista.

H.A.R.R.T -Kouluttajataso II

HARRT-Kouluttajataso I.n hyväksytysti suorittaneet suorittaneet henkilöt voivat hakea II-tason jatkokoulutukseen, joka järjestetään HARRT-III kurssien toteutuksen yhteydessä. Koulutuksessa keskitytään köysipelastustoiminnan turvallisuuden valvontaan ja varmistamiseen, käytännön ja teoriaharjoitusten suunnitteluun ja kouluttamiseen. Koulutus on osallistujalle maksuton*. Koulutukseen otetaan 1-2hlöä HARRT-kurssien pääkouluttajien suorittamien valintojen ja aiemman kurssimenestyksen perusteella. Koulutuksen kesto on 50h. Lisäksi osallistujalta vaaditaan runsaasti omatoimista harjoittelua ja kurssin aikaisiin harjoituksiin valmistautumista. HARRT-Kouluttajatason I-, ja II-suorittanut henkilö saa käyttää HARRT-Köysipelastuskouluttaja nimikettä.

*Koulutukseen osallistuva huolehtii itse majoitus, kuljetus ja ruokailukustannuksista.

H.A.R.R.T Vortex Multipodi peruskurssi

Multipodikurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu vähintään HARRT-II tason koulutus. Kurssin kesto on 16h. Kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä.

H.A.R.R.T - Harjoitus-, teema-, ja täydennyskoulutuspäivät

Järjestämme määräajoin H.A.R.R.T - I, II ja III - tason kursseja, sekä HARRT-kouluttajakoulutuksiin osallistuneille harjoituspäiviä vaihtuvissa kohteissa eripuolella Suomea. Osallistuminen harjoituspäiviin on maksutonta. Teema- ja harjoituspäivien sisältö vaihtelee ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Päivistä tiedoitetaan kursseilla yhteystietonsa luovuttaneille s-postilla, tai viesteillä, sekä High Adventure Oy:n kotisivuilla. Harjoituspäivät tarjoavat kaikille mahdollisuuden parantaa ja ylläpitöö oman tasonsa taitoja ja tekniikoita, ja tutustua muihin köysilläpelastamisen erikoisosaajiin. Päivät tarjoavat erityisesti II-tason kurssin käyneille loistavat mahdollisuudet kerryttää tunteja harjoituspäiväkirjaan ennen III-tason kurssille hakemista. Pääsääntöisesti päivät alkavat ilmoitetussa kohteessa yleensä noin klo: 10.00 ja päättyvät n. 16:00 aikaan. Ilmoittautumiset päiviin pyydetään viesteillä tai s-postilla.

Tervetuloa treenaamaan!

Kurssien hinnat 2023:

(Hinnat / osallistuja High Adventure Oy.n itsenäisesti järjestämänä pääkaupunkiseudulla. Kurssihinnat saattavat muuttua tilaavasta organisaatiosta riippuen).

Kysy tarjousta organisaatiokohtaisiin ryhmäkoulutuksiin

 • H.A.R.R.T I-taso: 150,00
 • H.A.R.R.T I-taso näyttö: 80,00
 • H.A.R.R.T II-taso: 600,00
 • PVAT-HARRT II-taso 350,00
 • H.A.R.R.T III-taso: 850,00
 • H.A.R.R.T - Kouluttajataso I ja II: Maksuton jos toteutus runkokurssin mukana.
 • VORTEX Multipodi peruskurssi: 250,00
 • KPT ja Vinssipelastuskoulutukset (Kysy lisää)
 • Ensihoitoa köysissä workshop:
 • Vortex Multipodi-II moduli:
 • Vortex Multipodi intro / esittely:
 • Hätäensiapukoulutus:

Hinnat alv. 0%

Hinnat eivät sisällä mahdollisia majoitus- tai matkakuluja.

* Yllä Ilmoitetut kurssihinnat ovat High Adventure Oy.n itsenäisesti, ilman ulkopuolista tilaajatahoa pääkaupunkiseudulla järjestämille kursseille. HARRT-Kurssien hinta saattaa vaihdella tilaavasta organisaatiosta riippuen.

** Kurssin hinnasta puolet tulee maksaa kurssin varaamisen yhteydessä. Kurssin loppumaksu tulee olla suoritettuna 2 viikkoa ennen kurssin alkamista.

*** Kurssin peruuntuessa asiakkaan toimesta ennen kurssin alkua High Adventure Oy pidättää varausmaksun kokonaisuudessaan.

**** Kurssin peruuntuessa järjestäjän toimesta varausmaksu ja kurssin loppumaksu palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle.

H.A.R.R.T Köysipelastajakurssit 2023
PäivämääräKurssin nimiPaikka / TilaajaKurssin kestoStatusIlm. päättyy
27.1.2023HARRT-I NäyttökoepäiväTurku / Mayer8hTilauskurssiIlm.päättynyt
4.2.2023HARRT-IPori / Winnova8hIlmoittautuminen käynnissäIlm.päättynyt
11.3.2023HARRT-IPori / Winnova8hIlmoittautuminen käynnissäIlm.päättynyt
13.-17.3.2023HARRT-IITurku / Mayer40hTilauskurssiIlm.päättynyt
24.-28.4.2023HARRT-IIPori / Winnova40hIlmoittautuminen käynnissäIlm.päättynyt
18.-22.9.2023HARRT-IILapin Pelastuslaitos40hTilauskurssiIlm.päättynyt
7.10.2023HARRT-IPori / Winnova8hIlm. käynnissä20.9.2023
2.12.2023HARRT-IPori / Winnova8hIlm. käynnissä16.11.2023
H.A.R.R.T täydennyskoulutus-, harjoitus-, ja teemapäivät 2023
Päivämäärä HARRT TäydennyskoulutusPaikka Aika / KestoOsallistujat Ilm. päättyy
13.-17.3.2023HARRT-Kouluttajakoulutus ITurku Mayer50hHARRT-III suorittaneetPaikat täynnä
24.-28.4.2023HARRT-Kouluttajakoulutus IPori / Winnova50hHARRT-III suorittaneetPaikat täynnä
18.-22.9.2023HARRT-Kouluttajakoulutus IPohjois-Suomi / Lappi50hHARRT-III suorittaneetIlm. käynnissä
19.5.2023HARRT HarjoituspäiväKaarina-Parainen / Kirjalansalmi10.00-16.00Kaikki HARRT tasotIlm. päättynyt
17.6.2023HARRT-Kouluttajien harjoituspäiväKerava09.00-16.00HARRT-Kouluttajat / kutsututIlm.päättynyt
8.8.2023HARRT HarjoituspäiväEtelä-Pohjanmaa / Jalasjärvi10.00-16.00Kaikki HARRT tasotIlm. päättynyt