Ajankohtaista

HARRT-Harjoituspäivä takana!

Vuoden neljättä HARRT-koulutettujen harjoituspäivää vietettiin Espoossa 27.10.2018 pitkän päivän merkeissä. Perinteisesti aloiteltiin lyhellä harjoitusbriefillä ja turvaohjeiden kertauksella ja sitten koko päivä jumppaa naruissa. Päivän teemana oli yksilötekniikat ja yksilöpelastaminen. HARRT-I ja II kurssien sisällön kertauksen lisäksi päivään mahtui vaativampaakin köysityötekniikkaa, sekä erilaisia putoamissuojaimen varasta pelastamisen variaatioita. Kiitos jälleen kaikille treenipäivään osallistuneille, ilman teitähän päivät olisivat…
Lue lisää

Pelastusvinssikouluttajien koulutuspäivä!

Suunnitteilla ollut evakuointi ja pelastusvinssin käyttö ja kouluttajakoulutus saatiin vihdoin järjestettyä 29.9.2018 lauantaina Espoossa. Kouluttajakurssille oli kutsuttu HARRT-II ja III-tason käyneitä osaajia perehtymään pelastusvinssin käyttöön ja harjoittelemaan sen käytön kouluttamista. Kaikki halukkaat eivät koulutuspäivään päässeet joten tulemme järjestämään korvaavan päivän lähitulevaisuudessa.
Lue lisää

HARRT-Köysipelastajakurssit patentoitu!!

Pitkä prosessi ja vääntäminen patentti- ja rekisterihallituksen kanssa on saatu päätökseen. HARRT-Köysipelastajakurssit ja Köysipelastaja kurssinimike ovat saaneet patenttinsa 29.8.2018. Samalla päättyi pitkään jatkunut kurssien sisältöjen muokkaaminen ja hienosäätäminen ja ne ovat nyt virallisesti lopullisessa muodossaan. Pientä viilailua on tehty viimeistenkin kurssien palautteiden perusteella, mutta nyt ne tulevat pyörimään vahvistetulla sisällöllään. Kiitos kaikille palautteita antaneille, ja…
Lue lisää

Arizona Vortex multipodin tarkastukset!!

Vortex multipodien tarkastamiseen liittyen on tullut runsaasti kyselyitä. Selvennyksenä laitteen omistajille ja hankintaa pohtiville. Laitteet on tarkastettava viimeistään 12kk välein valtuutetun tarkastajan toimesta kuten muukin kalusto. Tällähetkellä tilanne on sellainen, että multipodin tarkastamisesta vastaa High Adventure Oy. Laitteiden tarkastusoikeutta ei ole toistaiseksi annettu maahantuojan toimesta laitteiden hankkijatahoille, koska laitteiden käytön kautta saatavaa tarkastuspalautetta kerätään. Asiasta…
Lue lisää