Ajankohtaista

9.12.2016 Putoamissuojainten ja varusteiden tarkastuksia!!

High Adventure Oy.llä  on valtuutus putoamissuojainten määräaikaistarkastuksia varten. Toimiakseen oikein putoamissuojainten on oltava toimintakunnossa. Ne on tarkastettava määräajoin pätevän henkilön toimesta. Työnantaja vastaa tästä. Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia selvittävä harmonisoitu standardi SFS-EN 365 määrittelee, että suojaimen valmistajan valtuuttaman pätevän henkilön on vähintään kerran vuodessa tarkastettava järjestelmä tai sen osa ja milloin valmistaja pitää tarpeellisena, huollettava se.…
Lue lisää

7.12.2016 HARRT – KPT koulutukset!!

High Adventurelta kysellään runsaasti myös HARRT-kurssien sisällöistä poikkeavaa korkeanpaikan- ja putoamissuojauskoulutusta. Tästä johtuen on luotu joustavampi koulutusjärjestelmä tiukempaa kurssisisältöä noudattavien köysipelastajakurssien rinnalle, jolla voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidä koulutusta vastaamaan tarvetta. Räätälöidyn koulutuksen tunnuksena luovutetaan HARRT KPT merkki koulutuksen suorittaneille.    
Lue lisää

2.8.2016 High Adventure HARRT – Harjoituspäivät!

HARRT kursseja käyneille tullaan jatkossa järjestämään n. 2kk välein harjoituspäiviä koulutustason ylläpitämiseksi ja tietojen päivittämiseksi. Lisää tietoa on jaettu s-postilla. Jos olet käynyt HARRT I,II tai III kurssin ja et ole s-postia saanut niin ota yhteyttä.
Lue lisää