Kurssit

Kurssit ja koulutukset

H.A.R.R.T High Adventure Rope Rescue Technician -training - vuodesta 2010!

Tarjoamme markkinoimiemme tuotteiden käytönopastusta asiakkaille, sekä KPT-, ja H.A.R.R.T - köysipelastaja, sekä teollisuuteen suunnattua pelastusvinssikoulutusta erillisinä kurssikokonaisuuksina.

H.A.R.R.T - I, KPT ja pelastusvinssikoulutukset on tarkoitettu kaikille korkeanpaikan työskentelystä kiinnostuneille ja putoamissuojaimien kanssa työskenteleville.

I - tason kurssi voidaan suorittaa myös näyttönä jos henkilöllä on aiempaa koulutusta tai riittävästi kokemusta köysityöskentelystä.

H.A.R.R.T -  II ja III Köysipelastajakurssit on tarkoitettu pelastusryhmien henkilöstölle. Koulutukset voidaan muokata kurssilaisten toimintaympäristöön soveltuviksi. II-, ja III-tason kursseille osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut H.A.R.R.T - I tason kurssin osallistumalla koulutuspäivään, tai suorittamalla erikseen sovittavan "näyttökokeen" hyväksytysti.

PVAT-HARRT Köysipelastajakurssi II on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet Pelastusopiston kurssirungon mukaisia koulutuksia ja omaavat PVAT 2 tai 3 tason hyväksynnän.

L.A.R.C.E ( Locate - Access - Rescue - Care - Evacuate ) konseptin mukaisia köysipelastajakursseja, sekä pelastusryhmille että yksittäisille henkilöille.

Koulutuskokonaisuuksia on mahdollista myös "räätälöidä" asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi.

Koulutuksia tarjotaan erillisinä osaamiskokonaisuuksina, tai laajempina koulutuspaketteina.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

kurssit ja koulutukset

kurssit ja koulutukset

H.A.R.R.T - Köysipelastaja kurssit ja koulutukset 2022!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla tai puhelimitse!

H.A.R.R.T I-tason kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 4 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 8h.

Näyttötilaisuuksien ( I-taso ) osallistuja määrä on sovittavissa erikseen. Ohjeet näyttötilaisuudessa vaadittavista varusteista ja vaadittavista taidoista annetaan erikseen ilmoittautumisen yhteydessä.

H.A.R.R.T II-tason kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 40h.

**H.A.R.R.T II-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu I-tason kurssi tai näyttökoe.

PVAT-HARRT II-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu pelastustoimen kurssijärjestelmän mukainen PVAT 2 tai 3-tason koulutus. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 24h ja se täydentää PVAT-koulutuksen käyneen henkilön osaamisen vastaamaan HARRT-II Köysipelastajakurssin tasoa.

H.A.R.R.T III-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu II - tason kurssi, sekä omatoimista harjoittelua. Kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 40h.

III - tason kurssille hakevilta vaaditaan riittävästi I-, ja II-tason kurssien sisältöihin perustuvaa omatoimista harjoittelua. Harjoittelu dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan, joka luovutetaan II-tason hyväksytysti suorittaneille kurssin jälkeen. Harjoituspäiväkirja luovutetaan III-kurssille haettaessa High Adventuren käyttöön erillisen ohjeen mukaisesti. Päätös kurssille valitsemisesta tehdään harjoituspäiväkirjan riittävän suoritus- ja harjoittelunäytön, sekä HARRT-kurssien kouluttajien tekemän arvioinnin perusteella.

H.A.R.R.T -Kouluttajataso I

HARRT-III kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea kouluttajakoulutukseen. I-tason kouluttajakoulutus suoritetaan HARRT-II kurssien yhteydessä ja siinä keskitytään ryhmän johtamiseen ja köysipelastustoiminnan turvallisuuden valvomiseen. Koulutus on osallistujalle maksutonta*. Koulutukseen otetaan max. 2hlöä valintojen HARRT-kurssien kouluttajien suorittamien valintojen ja aiemman kurssimenestyksen perusteella. Koulutuksen kesto on 40h ja lisäksi vaaditaan omatoimista harjoittelua ja kurssin aikaisiin harjoituksiin valmistautumista.

H.A.R.R.T -Kouluttajataso II

HARRT-Kouluttajataso I.n hyväksytysti suorittaneet suorittaneet henkilöt voivat hakea II-tason jatkokoulutukseen, joka järjestetään HARRT-III kurssien toteutuksen yhteydessä. Koulutuksessa keskitytään köysipelastustoiminnan turvallisuuden valvontaan ja varmistamiseen, käytännön ja teoriaharjoitusten suunnitteluun ja kouluttamiseen. Koulutus on osallistujalle maksuton*. Koulutukseen otetaan max. 2hlöä HARRT-kurssien kouluttajien suorittamien valintojen ja aiemman kurssimenestyksen perusteella. Koulutuksen kesto on 40h ja lisäksi vaaditaan omatoimista harjoittelua ja kurssin aikaisiin harjoituksiin valmistautumista.

*Koulutukseen osallistuva huolehtii itse majoitus, kuljetus ja ruokailukustannuksista.

H.A.R.R.T - Harjoitus- ja teemapäivät

Järjestämme määräajoin H.A.R.R.T - I, II ja III - tason kursseja, sekä HARRT-kouluttajakoulutuksiin osallistuneille harjoituspäiviä vaihtuvissa kohteissa eripuolella Suomea. Osallistuminen harjoituspäiviin on maksutonta. Teema- ja harjoituspäivien sisältö vaihtelee ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Päivistä tiedoitetaan kursseilla yhteystietonsa luovuttaneille s-postilla, tai viesteillä, sekä High Adventure Oy:n kotisivuilla. Harjoituspäivät tarjoavat kaikille mahdollisuuden parantaa ja ylläpitöö oman tasonsa taitoja ja tekniikoita, ja tutustua muihin köysilläpelastamisen erikoisosaajiin. Päivät tarjoavat erityisesti II-tason kurssin käyneille loistavat mahdollisuudet kerryttää tunteja harjoituspäiväkirjaan ennen III-tason kurssille hakemista. Pääsääntöisesti päivät alkavat ilmoitetussa kohteessa yleensä noin klo: 10.00 ja päättyvät n. 16:00 aikaan. Ilmoittautumiset päiviin pyydetään viesteillä tai s-postilla.

Tervetuloa treenaamaan!

Kurssien hinnat 2022:

(Hinnat / osallistuja High Adventure Oy.n itsenäisesti järjestämänä pääkaupunkiseudulla. Kurssihinnat saattavat muuttua tilaavasta organisaatiosta riippuen).

Kysy tarjousta organisaatiokohtaisiin ryhmäkoulutuksiin

 • H.A.R.R.T I-taso: 150,00
 • H.A.R.R.T I-taso näyttö: 80,00
 • H.A.R.R.T II-taso: 600,00
 • PVAT-HARRT II-taso 350,00
 • H.A.R.R.T III-taso: 850,00
 • H.A.R.R.T - Kouluttajataso I ja II (Kysy lisää)
 • VORTEX Multipodi kurssi: Ilm.myöhemmin
 • KPT ja Vinssipelastuskoulutukset (Kysy lisää)
 • Ensihoitoa köysissä workshop:
 • Vortex Multipodi moduli:
 • Vortex Multipodi intro / esittely:
 • Hätäensiapukoulutus:

Hinnat alv. 0%

Hinnat eivät sisällä mahdollisia majoitus tai matkakuluja.

* Yllä Ilmoitetut kurssihinnat ovat High Adventure Oy.n itsenäisesti, ilman ulkopuolista tilaajatahoa pääkaupunkiseudulla järjestämille kursseille. HARRT-Kurssien hinta saattaa vaihdella tilaavasta organisaatiosta riippuen.

** Kurssin hinnasta puolet tulee maksaa kurssin varaamisen yhteydessä. Kurssin loppumaksu tulee olla suoritettuna 2 viikkoa ennen kurssin alkamista.

*** Kurssin peruuntuessa asiakkaan toimesta ennen kurssin alkua High Adventure Oy pidättää varausmaksun kokonaisuudessaan.

**** Kurssin peruuntuessa järjestäjän toimesta varausmaksu ja kurssin loppumaksu palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle.

kurssit

kurssit2

H.A.R.R.T Köysipelastajakurssit 2022
PäivämääräKurssin nimiPaikka / TilaajaKurssin kestoStatusIlm. päättyy
14.3.2022HARRT-IPori /Winnova8hIlmoittautuminen päättynytIlm.myöhemmin
2.4.2022HARRT-IPori/Winnova8hIlmoittautuminen päättynytilm.myöhemmin
16.-29.5.2022HARRT-I KiertueHA / HARRT8hTilauskurssejaIlm.myöhemmin
13.-17.6.2022HARRT-IIPori /Winnova40hIlmoittautuminen käynnissä15.5.2022
19.-23.9.2022HARRT-IIIPori /Winnova40hIlmoittautuminen käynnissä19.8.2022
H.A.R.R.T täydennyskoulutus- ja harjoituspäivät 2022
Päivämäärä HARRT TäydennyskoulutusPaikka Aika / KestoOsallistujat Ilm. päättyy
7.4.2022HARRT-HarjoituspäiväHki-Vantaa10.00-16.00HARRT-I,II,III ja kouluttajat30.3.2022
13.-17.6.2022HARRT-Kouluttaja IPori / High Adventure40hHARRT - III tason suorittaneet15.5.2022
19.-23.9.2022HARRT-Kouluttaja IIPori / High Adventure40hHARRT - III tason ja Kouluttaja I-tason suorittaneet19.8.2022
19.-20.10.2022Vortex MPD -kurssiJyväskylä / High Adventure16hHARRT-II ja III tasot16.9.2022
--
--