Kurssit

HARRT Rope Rescue Academy

Kurssit ja koulutukset

H.A.R.R.T High Adventure Rope Rescue Technician -training - vuodesta 2010!

Tarjoamme markkinoimiemme tuotteiden käytönopastusta asiakkaille, H.A.R.R.T - köysipelastaja, ja Köysipelastajille kohdennettuja erikoiskoulutuksia, KPT-koulutuksia, sekä teollisuuteen suunnattua pelastusvinssikoulutusta erillisinä kurssikokonaisuuksina.

H.A.R.R.T - I, KPT ja on tarkoitettu kaikille korkeanpaikan työskentelystä kiinnostuneille ja putoamissuojaimien kanssa työskenteleville. HARRT I- kurssi, sekä räätälöidyt KPT-kurssit antavat hyvät valmiudet toimia turvallisesti putoamisvaarallisella alueella, sekä valmiudet köysien kanssa tapahtuvaan työskentelyyn.

I - tason kurssi voidaan suorittaa myös näyttönä, jos henkilöllä on aiempaa koulutusta tai riittävästi kokemusta köysityöskentelystä.

H.A.R.R.T -  II ja III Köysipelastajakurssit on tarkoitettu köysillä tapahtuvaa pelastamista suorittavien pelastusryhmien henkilöstölle. Koulutukset voidaan muokata kurssilaisten toimintaympäristöön soveltuviksi. II-, ja III-tason kursseille osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut H.A.R.R.T - I tason kurssin osallistumalla koulutuspäivään, tai suorittamalla erikseen sovittavan "näyttökokeen" hyväksytysti.

HARRT-kouluttajakoulutukset I- ja II on tarkoitettu köysipelastustoimintaa kouluttavien henkilöiden tarpeisiin ja tuottamaan uusia kouluttajia HARRT- toimintaympäristöön.

PVAT-HARRT Köysipelastajakurssi II on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet Pelastusopiston kurssirungon mukaisia koulutuksia ja omaavat PVAT 2 tai 3 -tason hyväksynnän.

HARRT-Multipod-kurssi on multipodien, erityisesti Arizona Vortexin ja pelastuskäyttöön suunniteltujen kolmijalkojen turvalliseen käyttöön tähtäävä kurssi, jonka tarkoituksena on opettaa köysipelastustoiminannan perusteet hallitseville köysipelastajille multipodin, sekä kolmijalan käyttäminen osana köysipelastusjärjestelmiä.

Pelastusvinssikoulutus on tarkoitettu hätäpoistumis- tai pelastautumistilanteisiin korkeista rakennuksista, nostureista, työtasoilta tai rakennustelineiltä. Lisäksi pelastusvinssikoulutus antaa hyvät valmiudet toteuttaa harjoitus-, KPT ja köysipelastustoimintaan liittyvien tilanteiden pelastussuunnittelua ja hätäevakuointi tekniikoita.

Koulutuskokonaisuuksia on mahdollista myös "räätälöidä" asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi.

Koulutuksia tarjotaan erillisinä osaamiskokonaisuuksina, tai laajempina koulutuspaketteina.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

H.A.R.R.T - Köysipelastaja kurssit ja koulutukset 2024!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla tai puhelimitse!

H.A.R.R.T I-tason kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 4 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 8h.

Näyttötilaisuuksien ( I-taso ) osallistuja määrä on sovittavissa erikseen. Ohjeet näyttötilaisuudessa vaadittavista varusteista ja vaadittavista taidoista annetaan erikseen ilmoittautumisen yhteydessä.

H.A.R.R.T II-tason kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 40h.

**H.A.R.R.T II-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu I-tason kurssi tai näyttökoe.

PVAT-HARRT II-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu pelastustoimen kurssijärjestelmän mukainen PVAT 2 tai 3-tason koulutus. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 24h ja se täydentää PVAT-koulutuksen käyneen henkilön osaamisen vastaamaan HARRT-II Köysipelastajakurssin tasoa.

H.A.R.R.T III-tasolle pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu II - tason kurssi, sekä omatoimista harjoittelua. Kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä. Kurssin kesto on 40h.

III - tason kurssille hakevilta vaaditaan riittävästi I-, ja II-tason kurssien sisältöihin perustuvaa omatoimista harjoittelua. Harjoittelu dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan, joka luovutetaan II-tason hyväksytysti suorittaneille kurssin jälkeen. Harjoituspäiväkirja luovutetaan III-kurssille haettaessa High Adventuren käyttöön erillisen ohjeen mukaisesti. Päätös kurssille valitsemisesta tehdään harjoituspäiväkirjan riittävän suoritus- ja harjoittelunäytön, sekä HARRT-kurssien kouluttajien tekemän arvioinnin perusteella. HARRT-III kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö saa käyttää HARRT-Köysipelastaja nimikettä.

H.A.R.R.T -Kouluttajataso I

HARRT-III kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea kouluttajakoulutukseen. I-tason kouluttajakoulutus suoritetaan HARRT-II kurssien yhteydessä ja siinä keskitytään ryhmän johtamiseen ja köysipelastustoiminnan turvallisuuden arviointiin, varmistamiseen ja valvontaan. Koulutus on osallistujalle maksutonta*. Koulutukseen otetaan 1-2hlöä valintojen HARRT-kurssien pääkouluttajien suorittamien valintojen ja aiemman kurssimenestyksen perusteella. Koulutuksen kesto on 50h ja lisäksi vaaditaan omatoimista harjoittelua ja kurssin aikaisiin harjoituksiin valmistautumista.

H.A.R.R.T -Kouluttajataso II

HARRT-Kouluttajataso I.n hyväksytysti suorittaneet suorittaneet henkilöt voivat hakea II-tason jatkokoulutukseen, joka järjestetään HARRT-III kurssien toteutuksen yhteydessä. Koulutuksessa keskitytään köysipelastustoiminnan turvallisuuden valvontaan ja varmistamiseen, käytännön ja teoriaharjoitusten suunnitteluun ja kouluttamiseen. Koulutus on osallistujalle maksuton*. Koulutukseen otetaan 1-2hlöä HARRT-kurssien pääkouluttajien suorittamien valintojen ja aiemman kurssimenestyksen perusteella. Koulutuksen kesto on 50h. Lisäksi osallistujalta vaaditaan runsaasti omatoimista harjoittelua ja kurssin aikaisiin harjoituksiin valmistautumista. HARRT-Kouluttajatason I-, ja II-suorittanut henkilö saa käyttää HARRT-Köysipelastuskouluttaja nimikettä.

*Koulutukseen osallistuva huolehtii itse majoitus, kuljetus ja ruokailukustannuksista.

H.A.R.R.T Vortex Multipod -peruskurssi

Multipodi -peruskurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu vähintään HARRT-II tason koulutus tai PVAT-2 koulutus. Kurssin kesto on 16h. Kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä.

H.A.R.R.T Vortex Multipod -jatkokurssi

Multipodi -jatkokurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu Multipod -peruskurssi. Kurssin kesto on 16h. Kurssilla tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8 henkilöä kurssin toteuttamiseksi. Maksimiosallistujamäärä kurssilla on 12 henkilöä.

H.A.R.R.T - Harjoitus-, teema-, ja täydennyskoulutuspäivät

Järjestämme määräajoin H.A.R.R.T - I, II ja III - tason kursseille, sekä HARRT-kouluttajakoulutuksiin osallistuneille harjoituspäiviä vaihtuvissa kohteissa eripuolella Suomea. Osallistuminen harjoituspäiviin on maksutonta. Teema- ja harjoituspäivien sisältö vaihtelee ajankohtaisten teemojen mukaisesti. Päivistä tiedoitetaan kursseilla yhteystietonsa luovuttaneille s-postilla, tai viesteillä, sekä High Adventure Oy:n kotisivuilla. Harjoituspäivät tarjoavat kaikille mahdollisuuden parantaa ja ylläpitää oman tasonsa taitoja ja tekniikoita, ja tutustua muihin köysilläpelastamisen erikoisosaajiin. Päivät tarjoavat erityisesti II-tason kurssin käyneille loistavat mahdollisuudet kerryttää tunteja harjoituspäiväkirjaan ennen III-tason kurssille hakemista. Pääsääntöisesti päivät alkavat ilmoitetussa kohteessa yleensä noin klo: 10.00 ja päättyvät n. 16:00 aikaan. Ilmoittautumiset päiviin pyydetään viesteillä tai s-postilla.

Tervetuloa treenaamaan!

Kurssien hinnat 2024:

(Hinnat / osallistuja High Adventure Oy.n itsenäisesti järjestämänä pääkaupunkiseudulla. Kurssihinnat saattavat muuttua tilaavasta organisaatiosta, kurssin toteuttamistavasta ja toteutuspaikasta riippuen).

Kysy tarjousta organisaatiokohtaisiin ryhmäkoulutuksiin

 • H.A.R.R.T I-taso: 200,00
 • H.A.R.R.T I-taso näyttö: 80,00
 • H.A.R.R.T II-taso: 700,00
 • PVAT-HARRT II-tason päivitys 450,00
 • H.A.R.R.T III-taso: 950,00
 • H.A.R.R.T - Kouluttajataso I ja II: Maksuton jos toteutus runkokurssin mukana.
 • VORTEX Multipodi peruskurssi: 450,00 (sis. tarkastuskoulutuksen)
 • VORTEX Multipodi jatkokurssi: 600,00
 • KPT ja Vinssipelastuskoulutukset (Kysy lisää)
 • Ensihoitoa köysissä workshop:
 • Vortex Multipodi-II moduli:
 • Vortex Multipodi intro / esittely:
 • Hätäensiapukoulutus:

Hinnat alv. 0%

Hinnat eivät sisällä mahdollisia majoitus- tai matkakuluja.

* Yllä Ilmoitetut kurssihinnat ovat High Adventure Oy.n itsenäisesti, ilman ulkopuolista tilaajatahoa pääkaupunkiseudulla järjestämille kursseille. HARRT-Kurssien hinta saattaa vaihdella tilaavasta organisaatiosta riippuen.

** Kurssin hinnasta puolet tulee maksaa kurssin varaamisen yhteydessä. Kurssin loppumaksu tulee olla suoritettuna 2 viikkoa ennen kurssin alkamista.

*** Kurssin peruuntuessa asiakkaan toimesta ennen kurssin alkua High Adventure Oy pidättää varausmaksun kokonaisuudessaan.

**** Kurssin peruuntuessa järjestäjän toimesta varausmaksu ja kurssin loppumaksu palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle.

H.A.R.R.T Köysipelastajakurssit 2024
PäivämääräKurssin nimiPaikka / TilaajaKurssin kestoStatusIlm. päättyy
7.2.2024HARRT-IPori / Winnova8hIlmoittautuminen päättynytIlm.päättynyt
5.-9.8.2024HARRT-IIPori / HARRT-Academy40hIlmoittautuminen päättynytIlm.päättynyt
26.9.2024HARRT-IOlkiluoto8hTilauskurssiIlm.päättynyt
H.A.R.R.T täydennyskoulutus-, harjoitus-, ja teemapäivät 2024
Päivämäärä HARRT TäydennyskoulutusPaikka Aika / KestoOsallistujat Ilm. päättyy
15.2.2024HARRT-HarjoituspäiväKirkkonummi / Siuntio8hHARRT- II / III ja kouluttajatilm.päättynyt
17.-18.4.2024Rope Rescue Picnic 2024Pori16hVapaa pääsy kts. ilm. ohjeetIlm.päättynyt
5.-9.8.2024HARRT-Kouluttaja I-koulutusPori 50hPaikat täynnäIlm.päättynyt
6.6.2024HARRT-Kouluttajien koulutuspäiväKerava8hHARRT-Kouluttajatasot I ja IIIlm.päättynyt
24.7.2024HARRT-Kouluttajien treenipäiväPKS8hHARRT-kouluttajatasot I ja II15.7.2024
10.-11.9.2024Vortex Multipodi peruskoulutusPori16hHARRT-II ja PVAT-2 käyneet10.8.2024
Syksyllä 2024HARRT-HarjoituspäiväIlm.myöhemmin8hHARRT- kaikki tasotIlm.myöhemmin
H.A.R.R.T - näyttökoetilaisuudet 2024
PäivämääräKurssitasoPaikka / TilaajaTilaisuuden kestoStatusIlm. päättyy
4.4.2024HARRT-IPääkaupunkiseutu / Vantaa8hIlm. päättynytIlm.päättynyt
18.5.2024HARRT-IPääkaupunkiseutu8hIlm. päättynytIlm.päättynyt
16.4.2024HARRT-IHarjavalta8hTilauskurssiIlm. päättynyt